"สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และการจองทัวร์ 02-561-3788 "
E-MAIL : superb_holidayz@hotmail.com


SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHTS (SL)
MAR-OCT 2020 เก็บทิป 600/700


SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHTS (SL)
MAR-OCT 2020 เก็บทิป 600/700

วันที่อัพเดทล่าสุด: 04-03-2020
มีผู้สนใจเข้าชมแล้ว: 1699เดินทาง/ระยะเวลา
MAR-OCT 2020
3D2N

Download Program

  

ราคาเริ่มต้น 9,999 THB
รหัสทัวร์
วันเดินทาง
ราคา
จำนวนที่นั่ง
ระยะเวลาในการชำระเงิน
เลือก
SIN-SHOSL010520
01พฤษภาคม - 03พฤษภาคม2563
วันแรงงาน
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL010520-G
01พฤษภาคม - 03พฤษภาคม2563
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL020520
02พฤษภาคม - 04พฤษภาคม2563
วันแรงงาน
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL070520
07พฤษภาคม - 09พฤษภาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL080520
08พฤษภาคม - 10พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL090520
09พฤษภาคม - 11พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL100520
10พฤษภาคม - 12พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL140520
14พฤษภาคม - 16พฤษภาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL150520
15พฤษภาคม - 17พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL150520
15พฤษภาคม - 17พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL160520
16พฤษภาคม - 18พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL210520
21พฤษภาคม - 23พฤษภาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL220520
22พฤษภาคม - 24พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL230520
23พฤษภาคม - 25พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL280520
28พฤษภาคม - 30พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL290520
29พฤษภาคม - 31พฤษภาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL300520
30พฤษภาคม - 01มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL050620
05มิถุนายน - 07มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL060620
06มิถุนายน - 08มิถุนายน2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL120620
12มิถุนายน - 14มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL130620
13มิถุนายน - 15มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL190620
19มิถุนายน - 21มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL200620
20มิถุนายน - 22มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL260620
26มิถุนายน - 28มิถุนายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL270620
27มิถุนายน - 29มิถุนายน2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL030720
03กรกฎาคม - 05กรกฎาคม2563
วันอาสาฬหบูชา
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL040720
04กรกฎาคม - 06กรกฎาคม2563
วันเข้าพรรษา
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL050720
05กรกฎาคม - 07กรกฎาคม2563
วันเข้าพรรษา
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL090720
09กรกฎาคม - 11กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL100720
10กรกฎาคม - 12กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL110720
11กรกฎาคม - 13กรกฎาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL120720
12กรกฎาคม - 14กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL160720
16กรกฎาคม - 18กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL170720
17กรกฎาคม - 19กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL180720
18กรกฎาคม - 20กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL190720
19กรกฎาคม - 21กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL220720
22กรกฎาคม - 24กรกฎาคม2563
(SL100/101)
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL230720
23กรกฎาคม - 25กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL240720
24กรกฎาคม - 26กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL250720
25กรกฎาคม - 27กรกฎาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL300720
30กรกฎาคม - 01สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL310720
31กรกฎาคม - 02สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL010820
01สิงหาคม - 03สิงหาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL070820
07สิงหาคม - 09สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL080820
08สิงหาคม - 10สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL140820
14สิงหาคม - 16สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL150820
15สิงหาคม - 17สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL210820
21สิงหาคม - 23สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL220820
22สิงหาคม - 24สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL280820
28สิงหาคม - 30สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL290820
29สิงหาคม - 31สิงหาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL040920
04กันยายน - 06กันยายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL050920
05กันยายน - 07กันยายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL110920
11กันยายน - 13กันยายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL120920
12กันยายน - 14กันยายน2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL250920
25กันยายน - 27กันยายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL260920
26กันยายน - 28กันยายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL011020
01ตุลาคม - 03ตุลาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL021020
02ตุลาคม - 04ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL031020
03ตุลาคม - 05ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL041020
04ตุลาคม - 06ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL051020
05ตุลาคม - 07ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL061020
06ตุลาคม - 08ตุลาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL071020
07ตุลาคม - 09ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL081020
08ตุลาคม - 10ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL091020
09ตุลาคม - 11ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL101020
10ตุลาคม - 12ตุลาคม2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL111020
11ตุลาคม - 13ตุลาคม2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL141020
14ตุลาคม - 16ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL151020
15ตุลาคม - 17ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL161020
16ตุลาคม - 18ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL171020
17ตุลาคม - 19ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL181020
18ตุลาคม - 20ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL191020
19ตุลาคม - 21ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL201020
20ตุลาคม - 22ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL211020
21ตุลาคม - 23ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL221020
22ตุลาคม - 24ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL231020
23ตุลาคม - 25ตุลาคม2563
วันปิยมหาราช
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL241020
24ตุลาคม - 26ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL251020
25ตุลาคม - 27ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL261020
26ตุลาคม - 28ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL271020
27ตุลาคม - 29ตุลาคม2563
9,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL281020
28ตุลาคม - 30ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL291020
29ตุลาคม - 31ตุลาคม2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL301020
30ตุลาคม - 01พฤศจิกายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL311020
31ตุลาคม - 02พฤศจิกายน2563
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ข้อความโปรโมต ❤️

Singapore So SHiok 3 วัน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

✈️บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
❤️ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
❤️**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
❤️เข้าชม GARDEN BY THE BAY
❤️ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
❤️ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
❤️ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
❤️ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
❤️พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
❤️รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวดCopyright © 2021

ดำเนินทัวร์โดย บริษัท พีแอล อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด (เลขที่ใบอนุญาต 11/06946)
41/16 ซ.พหลโยธิน32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อ 02-561-3788 / 094-549-3111 / 094-816-7779