"สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และการจองทัวร์ 02-561-3788 "
E-MAIL : superb_holidayz@hotmail.com


SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHTS (SL)
MAR 2020 เก็บทิป 600/700


SUPERB SO SHIOK 3DAYS 2NIGHTS (SL)
MAR 2020 เก็บทิป 600/700

วันที่อัพเดทล่าสุด: 13-01-2020
มีผู้สนใจเข้าชมแล้ว: 185เดินทาง/ระยะเวลา
MAR 2020 3D2N

Download Program

  

ราคาเริ่มต้น 9,999 THB
รหัสทัวร์
วันเดินทาง
ราคา
จำนวนที่นั้ง
ระยะเวลาในการชำระเงิน
เลือก
SIN-SHOSL010320
01มีนาคม - 03มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL020320
02มีนาคม - 04มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL020320
02มีนาคม - 06มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL030320
03มีนาคม - 05มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL040320
04มีนาคม - 06มีนาคม2563
10,999 THB
CXL
2day

SIN-SHOSL050320
05มีนาคม - 07มีนาคม2563
9,999 THB
31
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL060320
06มีนาคม - 08มีนาคม2563
10,999 THB
20
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL060320
06มีนาคม - 08มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL070320
07มีนาคม - 09มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL080320
08มีนาคม - 10มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL090320
09มีนาคม - 11มีนาคม2563
10,999 THB
27
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL090320
09มีนาคม - 11มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL100320
10มีนาคม - 12มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL110320
11มีนาคม - 13มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL120320
12มีนาคม - 14มีนาคม2563
9,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL130320
13มีนาคม - 15มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL140320
14มีนาคม - 16มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL150320
15มีนาคม - 17มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL160320
16มีนาคม - 19มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL160320-G
16มีนาคม - 20มีนาคม2563
20,500 THB
ตัดกรุ๊ป
2day

SIN-SHOSL170320
17มีนาคม - 19มีนาคม2563
10,999 THB
30
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL180320
18มีนาคม - 20มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL190320
19มีนาคม - 21มีนาคม2563
9,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL200320
20มีนาคม - 22มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL210320
21มีนาคม - 23มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL220320
22มีนาคม - 25มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL220320-1
22มีนาคม - 26มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL230320
23มีนาคม - 25มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL230320
23มีนาคม - 26มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL240320
24มีนาคม - 26มีนาคม2563
10,999 THB
29
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL250320
25มีนาคม - 27มีนาคม2563
10,999 THB
CXL
2day

SIN-SHOSL250320-G
25มีนาคม - 27มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL260320
26มีนาคม - 28มีนาคม2563
9,999 THB
7
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL270320
27มีนาคม - 29มีนาคม2563
10,999 THB
21
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-TKTSHOSL270320
27มีนาคม - 29มีนาคม2563
10,999 THB
ตัดกรุ๊ป
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL280320
28มีนาคม - 30มีนาคม2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL290320
29มีนาคม - 31มีนาคม2563
10,999 THB
30
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL300320
30มีนาคม - 01เมษายน2563
10,999 THB
30
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

SIN-SHOSL310320
31มีนาคม - 02เมษายน2563
10,999 THB
35
2day
ติดต่อบริษัททัวร์

 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์Copyright © 2020

ดำเนินทัวร์โดย บริษัท พีแอล อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด (เลขที่ใบอนุญาต 11/06946)
41/16 ซ.พหลโยธิน32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อ 02-561-3788 / 094-549-3111 / 094-816-7779