"สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และการจองทัวร์ 02-561-3788 "
E-MAIL : superb_pl@hotmail.com


SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N (VZ)


SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N (VZ)

วันที่อัพเดทล่าสุด: 16-08-2022
มีผู้สนใจเข้าชมแล้ว: 579เดินทาง/ระยะเวลา
JUN-OCT 2023

Download Program

  

ราคาเริ่มต้น 11,499 THB
รหัสทัวร์
วันเดินทาง
ราคา
จำนวนที่นั่ง
ระยะเวลาในการชำระเงิน
เลือก
SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ010722
01กรกฎาคม - 03กรกฎาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
5hours

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ020722
02กรกฎาคม - 04กรกฎาคม2565
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ080722
08กรกฎาคม - 10กรกฎาคม2565
G.
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ090722
09กรกฎาคม - 11กรกฎาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
5hours

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ160722
16กรกฎาคม - 18กรกฎาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
1day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ220722
22กรกฎาคม - 24กรกฎาคม2565
G.
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ230722
23กรกฎาคม - 25กรกฎาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ280722
28กรกฎาคม - 30กรกฎาคม2565
วันหยุดยาว
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
1day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ290722
29กรกฎาคม - 31กรกฎาคม2565
วันหยุดยาวบัส1
12,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ290722BUS2
29กรกฎาคม - 31กรกฎาคม2565
วันหยุดยาวบัส2
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
1day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ050822
05สิงหาคม - 07สิงหาคม2565
G.
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ060822
06สิงหาคม - 08สิงหาคม2565
10,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ120822
12สิงหาคม - 14สิงหาคม2565
วันหยุดยาว
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3hours

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ190822
19สิงหาคม - 21สิงหาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
1day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ200822
20สิงหาคม - 22สิงหาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
12hours

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ260822
26สิงหาคม - 28สิงหาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ270822
27สิงหาคม - 29สิงหาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ020922
02กันยายน - 04กันยายน2565
11,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
2day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ030922
03กันยายน - 05กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ090922
09กันยายน - 11กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ100922
10กันยายน - 12กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ160922
16กันยายน - 18กันยายน2565
11,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ170922
17กันยายน - 19กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ230922
23กันยายน - 25กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ240922
24กันยายน - 26กันยายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ071022
07ตุลาคม - 09ตุลาคม2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ081022
08ตุลาคม - 10ตุลาคม2565
วันหยุดยาว
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ131022
13ตุลาคม - 15ตุลาคม2565
วันหยุดยาว บัส1
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ131022B2
13ตุลาคม - 15ตุลาคม2565
วันหยุดยาว บัส2
14,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ141022
14ตุลาคม - 16ตุลาคม2565
วันหยุดยาว บัส1
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ141022B2
14ตุลาคม - 16ตุลาคม2565
วันหยุดยาว บัส2
14,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ211022
21ตุลาคม - 23ตุลาคม2565
G.
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ211022-BUS2
21ตุลาคม - 23ตุลาคม2565
G.
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ221022
22ตุลาคม - 24ตุลาคม2565
วันหยุดยาว
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ281022
28ตุลาคม - 30ตุลาคม2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ291022
29ตุลาคม - 31ตุลาคม2565
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ041122
04พฤศจิกายน - 06พฤศจิกายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ111122
11พฤศจิกายน - 13พฤศจิกายน2565
G
11,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ181122
18พฤศจิกายน - 20พฤศจิกายน2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ251122B1
25พฤศจิกายน - 27พฤศจิกายน2565
บัส1
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ251122B1B2
25พฤศจิกายน - 27พฤศจิกายน2565
บัส2
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ031222
03ธันวาคม - 05ธันวาคม2565
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ101222
10ธันวาคม - 12ธันวาคม2565
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ161222
16ธันวาคม - 18ธันวาคม2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ171222
17ธันวาคม - 19ธันวาคม2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ231222
23ธันวาคม - 25ธันวาคม2565
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ291222
29ธันวาคม - 31ธันวาคม2565
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ301222
30ธันวาคม - 01มกราคม2566
16,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ311222
31ธันวาคม - 02ธันวาคม2566
16,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ010123
01มกราคม - 03มกราคม2566
13,999 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ060123
06มกราคม - 08มกราคม2566
11,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ130123
13มกราคม - 15มกราคม2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ200123
20มกราคม - 22มกราคม2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ270123
27มกราคม - 29มกราคม2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ03022023
03กุมภาพันธ์ - 05กุมภาพันธ์2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ240223
24กุมภาพันธ์ - 26กุมภาพันธ์2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ100323
10มีนาคม - 12มีนาคม2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

SPHZ08-WELLKNOWNSINVZ170323
17มีนาคม - 19มีนาคม2566
12,499 THB
ติดต่อบริษัททัวร์
3day
ติดต่อบริษัททัวร์

 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

      เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)

heartเข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree 

heartถ่ายรูป อินเทรนแบบฉบับคังคุไบฟีเว่อ ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

heartไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์

heartชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

heartสัมผัส Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์

heartชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light

heartช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ

heartFORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก

heartตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)

heartรวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 

 Copyright © 2022

ดำเนินทัวร์โดย บริษัท พีแอล อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด (เลขที่ใบอนุญาต 11/06946)
41/16 ซ.พหลโยธิน32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อ 02-561-3788 / 094-816-7779